Tilmelding til undervisning og konfirmation via tilmeldingsformularen, der findes ved tryk på nedenstående link.

Tilmeldingen foregår over to omgange:

1. del af tilmeldingen foregår på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandti... Her skal I som forældre tilmelde jeres barn undervisningen og begge forældre underskriver med NEMid - vi kan ikek se jeres tilmelding før begge forældre har underskrevet. Dette er den formelde del af tilmeldingen, hvor CPR-nummer, dåb og forældertillladelse gives. Jeres bopælssogn er fortrykt, og hvis der ikke står Højelse sogn, skal I ændre det til det, da Ølby kirke ligger i Højelse sogn.

2. del af tilmeldningen foregår på https://konfirmand.kirkenettet.dk/Account/Login?ReturnUrl=%2F Dette er en form for forældreintra, hvor I kan holde jer orienteret i løbet af året. Her vil I finde en formular under fanen "til besvarelse", hvor I skal svare spørgsmål, der fortæller mere om jeres barn fx skole/klasse, fotottillladelse og særlige behov. (Denne del af tilmeldingen kan først besvares ca. 48 timer efter første del er underskrevet med NEMid af begge forældre)

Tilmeldingen gælder undervsining i Ølby kirke

Undervisning for Køge Private realskole foregår onsdage Kl. 8.05 - 9.35

Undervisning for Asgård skole foregår onsdage kl. 14.15 - 15.45