Graver Niels Larsen
Kirkegårdskontoret for Højelse og Lellinge Kirker
Højelsevej 10A, 4623 Lille Skensved
Tlf. 5616 9860
hoejelsekirkegaard@mail.tele.dk

Daglig leder, Ølby, Højelse og Lellinge Kirker
Benedicte Christiansen
Tlf:
5664 0910 
E-mail: bch@km.dk