Graver Niels Larsen
Kirkegårdskontoret for Højelse og Lellinge Kirker
Højelsevej 10A, 4623 Lille Skensved
Tlf. 5616 9860
E-mail: nla@km.dk 

Kirketjener Helle H. Nielsen 
Tlf.: 21 18 46 01
E-mail: kirketjener_hoejelse@mail.dk

Kirketjener
Peter Nørskov
Tlf: 5664 0912 
E-mail: kirketj@gmail.com

Organist Anne Bjerre Braüner 
Tlf. 46 14 02 26 - mobil 61 67 79 37 
E-mail: abbr@km.dk

Sognemedhjælper Louise Keiniche Rasmussen
Tlf. 20 36 73 42 
E-Mail: 
louisekeiniche@gmail.com
Træffes på tlf. man-tirsdag, bedst 10:00-14:00

Kirkesanger Kim Valbum
Kontaktes via organisten.