Højelse Kirke
Højelsevej 10, Højelse 
4623 Ll. Skensved

Højelse Kirke er åben tirsdag-torsdag kl. 10:00 -14:00 og fredag kl. 10:00 -12:00 i perioden 1. maj til sidste fredag i efterårsferien (uge 42).
Ved kirkelige handlinger i kirken er der dog ikke adgang for turistbesøg.
Uden for ovennævnte tidsrum kan grupper (skoler, menighedsråd, foreninger o.lign.) bestille rundvisning ved henvendelse til kirketjeneren, se nedenfor.

Margrethegården i Højelse (sognegård)
Højelsevej 10, Højelse 
4623 Ll. Skensved

Kirketjener Helle H. Nielsen 
Tlf.: 21 18 46 01
E-mail: kirketjener_hoejelse@mail.dk

Organist Anne Bjerre Braüner 
Tlf. 46 14 02 26 - mobil 61 67 79 37 
E-mail: abbr@km.dk

Sognemedhjælper Louise Keiniche Rasmussen
Tlf. 20 36 73 42 
E-Mail:
louisekeiniche@gmail.com
Træffes på tlf. man-tirsdag, bedst 10:00-14:00

Graver Niels Larsen
Tlf. 5616 9860
Mail:nla@km.dk 


Kirkesanger Kim Valbum
Kontaktes via organisten.