I 2020 vælger medlemmer af folkekirken nye menighedsråd i hele landet. 
Alle medlemmer af folkekirken over 18 år kan stille op. 

Medlemmer af menighedsrådet har meget stor indflydelse på arbejdet i din lokale kirke. Der er ingen krav om fast kirkegang eller anden særlig tilknytning til kirken for at stille op. Du skal blot være medlem af folkekirken. Hvis du er døbt, er du medlem af folkekirken.
Læs meget mere om forløbet af valg til menighedsråd 2020 og om opgaver og muligheder i rådet på menighedsrådsvalg.dk