Hvis der ønskes konfirmation i enten Højelse eller Lellinge Kirke i foråret 2020, bedes man tilmelde sig via den elektroniske tilmelding i venstre kolonne. Den åbnes 10. juni. 

Konfirmationsforberedelsen for både Højelse og Lellinges konfirmander kommer til at ligge i efteråret hver onsdag i Højelse Kirke eller i vores sognegård Margrethegården. Tidspunktet meldes ud senere.

I foråret er der ikke ugentlig undervisning, men derimod tre temadage i Margrethegården. Der vil komme yderligere information om disse dage. Husk madpakker til alle temadagene.

Er konfirmanden forhindret i at møde til en temadag, vil der blive sendt en skriftlig opgave, der skal besvares, svarende til seks timers undervisning. Hvis konfirmanden er forhindret i at komme til undervisningen, skal en af forældrene meddele dette til præsten.

Vi begynder onsdag den 4. september i Margrethegården og slutter den 18. december. I uge 42 er der ikke undervisning. Lellinge Kirke betaler transport fra Vemmedrupskolen til Margrethegården i forbindelse med undervisningen. Hjemtransport skal forældrene selv sørge for.

Konfirmanden skal deltage i mindst 10 gudstjenester for at blive konfirmeret. Herved opnår konfirmanden kendskab til gudstjenestens forløb, hvilket er en del af Kirkeministeriets regelsæt. Forældre er velkomne til at gå med til gudstjenesterne.

Konfirmationsdatoer i 2020: Højelse Kirke fredag den 8. maj (store bededag) - Lellinge Kirke lørdag den 9. maj og Højelse Kirke torsdag den 21. maj (Kr. himmelfartsdag).