Navngivning
Iflg. loven skal et barn navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved anmeldelse eller i forbindelse med dåben.

Ønsker forældrene at navngive deres barn ved anmeldelse gøres dette på

https://www.borger.dk/Sider/navngivning.aspx?NavigationTaxonomyId=d9bfe489-5753-4957-943c-8035f572fc2b

Ønskes navngivning ved dåb rettes henvendelse til Kirkekontoret - adresse se nedenfor.

Ølby Kirke
Ølby Center 79-81
4600 Køge
Tlf. 56 64 09 10
Fax 56 63 79 10
Email: hoejelse.sogn@km.dk

Weblink: Navneloven
Weblink: Godkendte fornavne