Navneændring

Efter at den nye navnelov trådte i kraft 1. april 2006, er det blevet nemmere at ændre sit navn. Hvis du vil ændre dit navn, skal det indberettes via www.borger.dk . Der er ved visse navneændringer et gebyr på kr. 510,-

Det direkte link er:

https://www.borger.dk/Sider/Navneaendring.aspx?NavigationTaxonomyId=d9bfe489-5753-4957-943c-8035f572fc2b


Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, gælder der særlige regler alt afhængig af barnets alder og navneændringens art. Ellers hjælper kirkekontoret gerne. 

 

Weblink: Navneloven