Konfirmanderne ved Ølby Kirke skal gå til almindelig højmesse én gang før jul og én gang efter jul. Derudover arrangerer vi nogle ungdomsgudstjenester, som vi naturligvis forventer, at de deltager i. 

Konfirmanderne opfordres naturligvis til at komme til flere gudstjenester, så de kan få et fortroligt forhold til kirken og gudstjenestens form, men vi tror på, at et fortroligt forhold til kirken etableres bedst gennem konfirmandernes egen nysgerrighed.