×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Torsdag d. 12. august 2021, kl. 09:00

Årsmøde i Højelse kirkes menighedspleje torsdag den 12. august 2021 - kl. 9.00 med

følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

5. Indkomne forslag

Ændring af vedtægter

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Formand: Birthe Søndergaard

Næstformand: Else Neuenschwander

Kasserer: Bente Grubbe

7. Valg af 2 suppleanter, på valg er:

1. suppleant: Anne-Lise Olsen

2. suppleant: Bodil Kjærgaard

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, på valg er:

Revisor: Birthe Danholm

Revisorsuppleant: Vita Kristoffersen

9. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet indgives skriftligt til formanden via kirkekontoret senest 14 dage før årsmødet.

Årsmøde i Højelses menighedspleje
Sted Højelsevej 10, 4623 Lille Skensved, Højelsevej, Køge